Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads-  anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

De personer som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter som finns upptecknad i § 6 AFS Bygg- och anläggning.

 

Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt för dig som samordnar arbetarskyddet av bygg- och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U). Kursen är lämplig för chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl.

 

Mål

Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter, samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsrond och upprätta en arbetsmiljöplan.

 

Innehåll

Kursen ger dig kunskaper om Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, AML, ansvar och befogenheter, uppgiftsfördelning, straffansvar, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, utforma arbetsplatser, hälsorisker, AMP, Arbetsuppgifter BAS P/U, riskanalyser och utredning olycksfall. I kurspärm finns de vanligaste mallarna samt de vanligaste AFS som normalt berörs för byggnadsarbete. Kursen avslutas med ett prov.

 

Kursledare Janke Wikholm

 

Kursen genomförs vid minst 7 deltagare. Maxantal är 25 deltagare. Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande. 

Kursinformation

Kursdatum:

2019-02-06

2019-02-07

Kursort:

 

Luleå

Pris:

Er investering 8 900 SEK
Konferensavgift och materialkostnader 1 200 SEK
Alla priser ex moms. Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2019-01-02

Bokning

BAS P/U – Grundkurs

2019-02-06

Luleå

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: