Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads-  anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

 

De personer som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter som finns upptecknad i § 6 AFS Bygg- och anläggning.

 


Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt för dig som samordnar arbetarskyddet av bygg- och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U). Chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl. 

 


Mål

Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter, samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsrond och upprätta en arbetsmiljöplan. 

  

Innehåll

Kursen ger dig kunskaper om Arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF) och tillämpar AFS. Vi redogör för uppgifter, befogenheter och ansvar. Vi lär skillnaden mellan ordningsregler och när Brottsbalken är tillämplig. Vi ställer upp en enkel befattningsbeskrivning för vad BAS P respektive BAS U skall göra. Vi framställer en Arbetsmiljöplan (AMP) för ett tänkt och relevant praktikfall.

 

Kursledare
Janke Wikholm

 

Ort och Datum

24 och 25 april i 2018 Luleå

 

Kursen genomförs vid minst 7 deltagare. Maxantal är 25 deltagare.

Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 24 mars  

Kursinformation

Kursdatum:

2018-04-24

2018-04-25

Kursort:

 

Luleå

Pris:

Tvådagsutbildning 8 900 SEK/deltagare.
Konferensavgift och materialkostnader 1200 SEK/deltagare/dag
Alla priser ex moms. Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2018-03-24

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: