BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Från den 1 januari 2011 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads- eller anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

De som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter (AFS 2008:6).

 


Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt för dig som samordnar arbetarskyddet av bygg- och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U). Chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl. 

 


Mål

Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter, samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsrond och upprätta en arbetsmiljöplan. 

  

Innehåll

Kursen ger dig kunskaper om Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, AML, ansvar och befogenheter, uppgiftsfördelning, straffansvar, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, utforma arbetsplatser, hälsorisker, AMP, Arbetsuppgifter BAS P/U, riskanalyser och utredning olycksfall. I kurspärm finns de vanligaste mallarna samt de vanligaste AFS som normalt berörs för byggnadsarbete.

 

Vi rekommenderar att du går båda dagarna om du inte har gått BAM (bättre arbetsmiljö) det senaste 2 åren.

 

Kursledare
Janke Wikholm

 

Ort och Datum
Umeå

Dag 1 – 22 november 2017

Dag 2 – 23 november 2017

Kursinformation

Kursdatum:

2017-11-22

2017-11-23

Kursort:

 

Umeå

Pris:

Er investering för dag 1 och 2, 8 900 SEK/deltagare.
Er investering för dag 2, 4 900 SEK/deltagare
Konferensavgift och materialkostnader 950 SEK/deltagare/dag
Alla priser ex moms. Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2017-10-18

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-6213535
eller kontakta oss via e-mail på adressen

gabriella.moritz@kompetenslaget.se

- Gabriella

Dela och tipsa: