Inbjudan till Öppen utbildning


Syfte

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

 

Mål

Efter utbildningen ska du kunna:

- Samverka i arbetsmiljöfrågor

- Identifiera risker och arbeta förebyggande

- Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling

- Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

 

Arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med Workshops, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.

 

 

 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

 

  

Ur programmet

 - Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön

 - Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka

 - Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön

 - Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete

 - Att kunna göra en riskbedömning

 - Att kunna upprätta en handlingsplan

 

 

Omfattning

3 heldagar i grupp

Kursinformation

Kursdatum:

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-28

Kursort:

 

Umeå

Pris:

9 900 SEK/deltagare. Alla priser ex moms.
Konferensavgift tillkommer med 1950 SEK/deltagare.

Sista anmälan:

2019-01-26

Bokning

BAM - Bättre arbetsmiljö

2019-02-26

Umeå

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-6213535
eller kontakta oss via e-mail på adressen

gabriella.moritz@kompetenslaget.se

- Gabriella

Dela och tipsa: