Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en god arbetsmiljö för både företag och anställda. Ett bra arbetsmiljöarbete stannar aldrig av. Vilka verktyg finns det för att uppnå förändring i arbetsmiljön? Kursen SAM ger konkreta tips och metoder på just detta. Syftet är att ge er möjlighet att få en bättre ekonomi i organisationen genom högre kvalité och lägre sjukfrånvarokostnader.

 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud. 

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: