Mängder med saker påverkar oss på arbetet.  Saker som händer just nu, saker som hände igår och saker som kommer att hända längre fram. Oro och stress är hämmande och blockerar oss att må bra och klara av att utföra vårt arbete. Denna kurs har som mål att öka kunskapen om egna och andras stressreaktioner och ger verktyg att hantera situationer som upplevs som stressande. Målet är att gå från att känna att ni ”spenderar tid” till att känna att ni ”investerar tid” i rätt saker.


Målgrupp

Arbetsledare och övrig personal som upplever svårhanterlig stress i sin arbetssituation.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: