Företag har ett stort ansvar att förebygga och sätta stopp för sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Ansvaret är en del av det jämställdhetsarbete som alla arbetsgivare ska bedriva enligt jämställdhetslagen. Men hur gör man det på bästa sätt? Utbildningens syfte är att öka kunskapen om bakomliggande orsaker till sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kön på arbetsplatsen och på så sätt förhindra att det sker. 

 

Målgrupp

Chefer, arbetslag, administrativ personal.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: