Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare kan det vara att komma tillbaka. Därför är det viktigt att rehabiliteringen påbörjas så fort som möjligt. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Men hur går man tillväga i praktiken? Vilka lagstiftningar behöver följas? Målet med denna kurs är att ge svar på dessa frågor och bättre kunna hantera rehabiliterande insatser på arbetsplatsen. 

 

Målgrupp

Personalutvecklare, arbetsledare med rehabiliteringsansvar, fackligt förtroendevalda, företagsledare i mindre eller medelstora företag och andra med intresse för personal- och rehabiliteringsfrågor.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: