Vi har alla stött på kollegor som är väldigt olik dig själv. Och chefer som är väldigt olik dig själv. För att inte tala om alla kunder som är annorlunda. Hur förhåller du dig till andras olikheter och hur förhåller sig andra till dina? Våra attityder och värderingar påverkar vår syn både på oss själva och andra och avgör hur vi agerar. Om just detta handlar kursen mångfald och icke-diskriminering och den ger oss användbara verktyg för att arbeta förebyggande mot diskriminering.

 

Målgrupp

Chefer, gruppchefer, personalansvariga, HR-personal, coacher, medarbetare.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: