Jämställdhet är en kunskapsfråga, där normer och föreställningar många gånger förhindrar organisationens utveckling. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv, vilket förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, så även arbetet. Hur skapas medvetenhet kring detta och hur motiveras personalen till en mer jämställd arbetsplats som utvecklar verksamheten?

 

Målgrupp

Chefer inom alla branscher eller arbetsmiljöombud.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: