Nästan vart tredje hot- och våldsbrott drabbar anställda. Speciellt utsatta är branscher där värdefullt gods och pengar hanteras, liksom sjukvård, kriminalvård och polisen. Hur ska vi bemöta och förebygga konfliktsituationer på ett säkert sätt? Målet med utbildningen är att ge kunskap om hur vi tolkar händelser i vår omgivning samt vad vi konkret kan göra för att avleda hot, skydda oss mot våld eller trakasserier. 


Målgrupp

Chefer och personal inom bank och finans, sjukvård, kriminalvård, socialkontor, polis, skolor och kollektivtrafik. 

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: