Att hälsosamma människor orkar mer och presterar bättre är ingen nyhet. Genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete utvecklas individerna och verksamheten positivt. 

Mål för dagen är att hitta hälsan som en röd tråd i verksamhetens utveckling och att det lönar sig att investera i hälsofrämjande aktiviteter. 

 

Målgrupp

Ledare och chefer.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: