Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete. De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen. Syftet med denna kurs är att veta vad förändringarna ställer för krav på dig. Målet är att ni som företag ska leva upp till de nya reglerna samt ha den kompetens som krävs. 

 

Målgrupp

Blivande BAS P och U, projektörer, konsulter, byggledare, platschefer, arbetsledare,  kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare etc. 

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: