Utmattningssyndrom uppstår ofta som reaktion på långvarig och tung belastning på jobbet men kanske även hemma. Får vi inte tid till återhämtning så kan utbrändheten vara ett faktum. Hur ska vi agera när en individ drabbas av utbrändhet? Här ges verktyg i att kunna göra en god utredning för att hjälpa individen med en aktiverande rehabiliterings- och bearbetningsprocess. Kursen ger kunskaper i att bättre bedöma arbetsförmåga, rehabiliteringspotential och fortsatta rehabiliteringsåtgärder. 


Målgrupp

Handläggare samt privata och offentliga arbetsgivare.

 

Aktuella kurser inom arbetsmiljö

Dela och tipsa: