GDPR Grundutbildning

EU Flaggan

 
Nya Dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation – ersätter PUL

 

BAS P/U - Grundkurs

 

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads-  anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

 

De personer som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter som finns upptecknad i § 6 AFS Bygg- och anläggning.

BAS P/U - Grundkurs

 

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads-  anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

 

De personer som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter som finns upptecknad i § 6 AFS Bygg- och anläggning.

BAS P/U - Grundkurs

 

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Från den 1 januari 2011 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads- eller anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

GDPR Grundutbildning

Inbjudan till öppen utbildning
Nya Dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation – ersätter PUL

 

BAS P/U - Grundkurs

 

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Från den 1 januari 2011 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads- eller anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: