Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av personlig fallskyddsutrustning (AFS 2001:3) ska arbetsgivaren ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Kursen innehåller både teori och praktik. Deltagaren får kunskap om lagar och normer, risker och hur man förebygger dessa. Också praktiska övningar om hur man använder både fasta och mobila fallskyddssystem.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller skall börja arbeta där det föreligger risker för fall. Den lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelsen om riskerna med arbete på höjd.

 

Aktuella kurser inom fallskydd

Dela och tipsa: