Företag tar emot mängder med telefonsamtal varje dag. Samtalens längd och innehåll varierar men alla är de viktiga sett ur ett långsiktigt kundperspektiv. Denna utbildning vänder sig till personer som dagligen använder sin röst som arbetsverktyg och säljverktyg via telefon.  Kursens syfte är att ge er metoder för att bättre kunna avsluta samtal och hålla korta samtalstider, hantera upprörda kunder och känna till telefonkulturen och de ord som man ska undvika. 

 

Målgrupp

Telefonister, callcenterpersonal, contactcenters.

 

Aktuella kurser inom affärsmannaskap

Dela och tipsa: