Alla i företaget, oavsett roll, måste förstå att det är kunden som betalar er lön, ingen annan. Det är därför det är viktigt att det finns ett genuint affärsmannaskap hos alla medarbetare. Affärsmannaskap, till skillnad från ett förvaltande beteende, innebär ett ökat fokus på att nå ett affärsresultat i säljarbetet och agerandet, både externt och internt. Lyft blicken och bli bättre på era affärer, i hela kedjan. 

 

Målgrupp

Chefer, ledare och medarbetare.

 

Aktuella kurser inom affärsmannskap

Dela och tipsa: