Vad skulle det innebära för er i lönsamhet om säljarna skulle bli ännu bättre?  Syftet med ISP är att säkerställa en resultatförändring för varje säljare utifrån deras personliga behov. Målet är att säljarna ska använda sin fulla potential oavsett var de står idag efter genomförd säljpotentialanalys. ISP är ett förändringskoncept med ett sex månader engagerat mentorskap för att säljaren ska nå sin fulla potential. 

 

Målgrupp

Säljare som vill utvecklas.

 

Aktuella kurser inom affärsmannaskap

Dela och tipsa: