Många gånger är det inte vad som säljs utan hur det säljs som avgör. Många säljare behöver bli mer problemlösande och ta ansvaret för långsiktiga kundrelationer.  Kursen ska leda till ökad försäljning och merförsäljning samtidig som säljarna är hederliga, visar respekt och omtanke gentemot sina affärskontakter. 

 

Målgrupp

Företagsförsäljare som jobbar med uppsökande och komplex försäljning inom alla branscher.

 

Aktuella kurser inom affärsmannskap

Dela och tipsa: