En stark säljkultur i hela företaget är en av de absolut viktigaste faktorerna för framgång.  Genom värderingar, prioriteringar och attityder kan medarbetare i icke säljande roller påverka lönsamheten för företaget genom att sälja sin tid, kunskap och goda idéer. Våga ta klivet och fånga varje köpsignal oavsett vad det står på anställningsavtalen. 

 

Målgrupp

Personer i administrativa eller strategiska roller med kundkontakt men som inte är anställda som säljare. 

 

Aktuella kurser inom affärsmannskap

Dela och tipsa: