Succé för satsningen på arbetsmiljöutbildningar

2016-04-06

ARBETSMILJÖ Sedan årsskiftet kan arbetsgivare inom privat sektor via AFA Försäkring ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildningar för sina medarbetare. Satsningen är uppskattad, utbildningarna efterfrågade och många redan fulltecknade.

 

Anna Havsbris, HR-chef på restauranggrossisterna Grönsakshallen Sorunda och Fällmans Kött.

 

Peter Strand är vd för Kompetenslaget AB i Norrbotten.

Det är Svenskt Näringsliv, LO och PTK som i slutet på förra året enades om ett stöd för arbetsmiljöutbildning med fokus på hela arbetsplatsens behov. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts under en treårsperiod genom AFA Försäkring, som också administrerar stödet.

Anna Havsbris, HR-chef på restauranggrossisterna Grönsakshallen Sorunda och Fällmans Kött, med totalt 350 anställda, är positiv till stödet. Företaget har ansökt om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar och nu fått det beviljat från AFA Försäkring.

– Vi konstaterade under förra året att våra medarbetare behöver bättra på kunskaperna inom arbetsmiljö och vi har nu valt att göra en omfattande satsning. Ett fyrtiotal personer kommer nu att gå olika utbildningar, både chefer och skyddsombud. Jag har en förhoppning att våra chefer efter utbildningen ska känna en större stabilitet och grund i arbetsmiljöarbetet.

Peter Strand är vd för Kompetenslaget AB i Norrbotten. De är ett av de anslutna företagen som genomför arbetsmiljöutbildningar. Kompetenslaget har jobbat med den här typen av utbildningar under lång tid och Peter Strand märker att intresset ute på företagen har vuxit.

 – Dialogen som vi möter hos företagen när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är i dag mycket mer positiv. Chefer i dag har en större förståelse för hur det psykosociala arbetsmiljöarbetet påverkar effektivitet, lönsamhet och en god laganda. De är väldigt tacksamma för att den här typen av utbildning kan stöttas via AFA. De ser det som en jättechans att höja kompetensen bland chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

Han är också nöjd med att AFA Försäkring gjort det så enkelt att ansöka om ersättning för utbildningarna. Det gör startsträckan kort för företagen. Det har också varit mycket lätt att fylla vårens kurser.

– AFAs personal har en hög kompetens och är snabb på att återkoppla då vi har frågor, det är en god förutsättning för att minska felkällor och att jobba rätt tillsammans. Vi försöker också bjuda in små och medelstora företag då de större företagen ofta kommit lite längre i sitt arbetsmiljöarbete. 

Anna Havsbris är tacksam för att hennes företag har fått den här möjligheten till utveckling och stimulans av arbetsmiljöarbetet på företaget.

– Vi tycker att det är fantastiskt att man kan få stöd för detta. Utbildning prioriteras inte alltid och den dagliga verksamheten kommer ofta före. Jag hade inte som HR-chef kunnat motivera kostnaden för en extern tredagarsutbildning för så många personer. Utan stödet hade det sannolikt blivit endagsutbildning. 

Nu har vi en chans att få en gedigen utbildning och det vi behöver göra i utbyte är att lägga vår tid på den.

Redaktionen
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/succe-for-satsningen-pa-arbetsmiljoutbildningar_644401.html

Dela och tipsa: